Vědecko-výzkumné projekty

EU logo

Finanční podpora od EU

MPO - OP PIK
Projekt "Rozšíření centra výzkumu a vývoje společnosti HVM Plasma pro trvale udržitelný rozvoj v oblasti zušlechťování materiálů v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu" je zaměřen na infrastrukturní dovybavení Olomoucké VaV pobočky firmy HVM Plasma spol. s r.o. pro výzkum a vývoj v oblasti polymerních materiálů a jejich zušlechťování pomocí strukturní a povrchové úpravy.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024272 Switch to English